השירים שלי
    
שירים היו צורת הביטוי הראשונית שלי, מאז ומעולם.
עוד לפני שכתבתי כל דבר אחר- כתבתי שירים.
השירים מבטאים הלך רוח, שהיה נכון לאותו הרגע,
ומבטאים בצורה תמציתית , מרוכזת וממוקדת
חוויה או מחשבה, שהיו נכונים לאותה עת.
האפשרות לעוף עם כנפי הדימיון והמחשבות
היא קסומה בעיני. ועתה השירים כאן לעיונכם
ולהנאתכם