ברכה לחתונה - דוגמה 1 

 

 אתם יקירינו עטופים היום באהבה,
אהבה עזה שלעד תוקפה.
ומה נאחל לכם ביום שכזה,
שאושרנו בלב מהתרגשות גואה.

 

שתיהיו ביחד בטוב,
חברים ושותפים לרוב.
שיהא הצוותא שלכם נפלא,
עולה על גדותיו משמחה.
שתסבו נחת לכל המשפחה.
ממש, כעת- עתה.