ברכה לבר מצווה - דוגמה 3

 
עתה שהנך בין ילדות ונעורים
במעבר לשלב הבא בחיים,
נברך , שחיוך ילווה את דרכך,
שאור תמידי יאיר את חייך.
ותשרה עליך ברכת עולמים,
כך עד 120!