ברכה לחתונה - דוגמה 3

במועד זה בו נקשרות לעד נשמותיכם,
הרשו לנו להיות בין מברכיכם.
ביום זה של קדושה,
קודשה לעד כאן האהבה.
זו השוררת פה עכשיו,
נאחל שתשרוד לעד.

 

שתיהיו חברים שותפים.
מכבדים זה את זה משלימים.
נותנים זה לזה מרחב
ועבורכם, הביחד יהיה המיטב.
שתגיעו בצוותא לשיבה טובה
ותמיד, תמיד תשרור בניכם האהבה.
מזל - טוב!