טופס הזמנה אישי
טופס זה נועד למילוי על ידי הלקוח. הוא מכיל את כל הפרטים הרלבנטיים עבורי לצורך כתיבת הברכה. לא יעשה בפרטים הללו כל שימוש מעבר לכתיבת הברכה והם ישמרו בסודיות מלאה. אודה לכם על מילוי כל הפרטים בטופס, שכן הם עוזרים לי להענות לבקשתכם בצורה היעילה ביותר.אנא עשו זאת ביסודיות כדי שנוכל ביחד להשיג את המטרה . כתיבת ברכה אישית היא תהליך. ראשיתו הוא מילוי הטופס והמשכו כתיבת הברכה בידי .אנא , עשו זאת במועד. תודה על היענותכם ועל הרצון הטוב, אסתי.

בחר אירוע
פרטי המזמין
פרטי האירוע
פרטי החוגג