top of page

ברכות לבר מצווה לשימוש חופשי:

 ברכה לבר מצווה - דוגמה 1

 

לך, העומד כאן מוקף באהבה,

ברגע כה משמעותי בחייך,

רצינו להביא ברכה,

שתעטוף אותך כל ימיך.

 

שתהא מאושר ושמח,

בטוח בדרכך:

שאור וחיוך ילוו אותך,

בכל רגע ביממה.

שתהא לאדם שלם

עם עצמו ואחרים.

 

ורצינו רק לומר

מזל טוב לך, עד 120!!!

 ברכה לבר מצווה - דוגמה 2 

 

הינך מדלג לשלב הבא בחיים,

עובר למגרש של הגדולים.

פוסע בין ילדות מתוקה,

להתחלה מאתגרת חדשה.

 

נאחל לך שתשמח בדרכך,

ולעד שתשרה עליך ברכה.

צעד בביטחה קדימה!

 ברכה לבר מצווה - דוגמה 3

 

עתה שהנך בין ילדות ונעורים

במעבר לשלב הבא בחיים,

נברך , שחיוך ילווה את דרכך,

שאור תמידי יאיר את חייך.

ותשרה עליך ברכת עולמים,

כך עד 120!

ברכה לבר מצווה
bottom of page