top of page

המאמרים שלי

איך כותבים דרשה לבר-מצווה ?

התאמת ברכות לטיב האירוע

איך לכתוב ברכה מרגשת ומקורית

כיצד כותבים דרשה לבר מצווה

מדוע כדאי להשתמש בשרותי כותב תוכן להכנת ברכה?

עשרת הכללים שעליהם יש לשים לב בכתיבת ברכה לבר מצווה

חשבון נפש, שינוי וברכה

הקשר בין פורים, מסכות, משלוחי מנות וברכות

נס פח השמן והברכה שבחנוכה

מה בין בחירה, עצמאות וברכות?

חמלה, תמיכה , הכלה, כברכות בחיינו.

הברכה שבחג השבועות

תפקיד הברכות בחיינו

ראיית הברכות שבחיינו

צמיחה אישית כברכה

מה בין פסח , אביב, צמיחה וברכות?

bottom of page