top of page

ברכות לחתונה לשימוש חופשי:

ברכה לחתונה - דוגמה 1 

 

 אתם יקירינו עטופים היום באהבה,

אהבה עזה שלעד תוקפה.

ומה נאחל לכם ביום שכזה,

שאושרנו בלב מהתרגשות גואה.

 

שתיהיו ביחד בטוב,

חברים ושותפים לרוב.

שיהא הצוותא שלכם נפלא,

עולה על גדותיו משמחה.

שתסבו נחת לכל המשפחה.

ממש, כעת- עתה.

ברכה לחתונה - דוגמה 2

 

שרית וברק נאהבים יקרים,

היום אתם עומדים תחת החופה,

עורכים טקס קידושין,

וכמו ביום זה המואר והמקודש,

נאחל שתחדשו קשר זה,

בכל יום מחדש.

 

שיהיו ימיכם מלאי אושר ושמחה,

שמתק הדבש ילווה אותכם כל השנה.

שתביאו אושר ונחת לכל הסובבים,

כך ביחד באהבה עד 120!!!

ברכה לחתונה - דוגמה 3

 

במועד זה בו נקשרות לעד נשמותיכם,

הרשו לנו להיות בין מברכיכם.

ביום זה של קדושה,

קודשה לעד כאן האהבה.

זו השוררת פה עכשיו,

נאחל שתשרוד לעד.

 

שתיהיו חברים שותפים.

מכבדים זה את זה משלימים.

נותנים זה לזה מרחב

ועבורכם, הביחד יהיה המיטב.

שתגיעו בצוותא לשיבה טובה

ותמיד, תמיד תשרור בניכם האהבה.

מזל - טוב!

ברכה לחתונה

ברכה לחתונה - דוגמה 4

המוני אנשים התקבצו כאן איתכם

לחגוג היום את נישואיכם.

את קיומה של ברית קדושה,

שלנצח בניכם כאן נכרתה.

 

ואנו נרגשים, לשמחתכם שותפים.

מאחלים שהקשר, בניכם

יהיה יציב-

עתה ובעתיד,

שבצוותא תבנו משפחה

ואושרכם ימצא בכל פינה.

שכבוד ואהבה יהיו מנת חלקכם

ברכה לחתונה - דוגמה 5

אהבה טרייה של שני אנשים,

היא מצרך נדיר באלו הימים.

ואנו מאחלים, שברית זו-

שהיום פה נכרתה,

לעד יהיה מועד תוקפה,

 

שתיהיו תמיד חברים - ואוהבים

שותפים בכל ומהיחד נהנים.

שיהא ביתכם מקור אור ושמחה

מקום לנחת, לשלווה ולרגיעה.

 

שבעתיד תהא בו רינת ילדים

וצחוקם יהדהד למרחקים.

שתסבו אושר רב לכל הסובבים.

מזל - טוב לכם ולכל הקרובים.

ברכה לחתונה - דוגמה 6

 

הילכו שניים, יחדיו, בלתי אם נועדו,

לבבות משותפים לעד נקשרו.

בזה היום ובזאת השעה,

אתם מקדשים לנצח את האהבה.

 

צו גורל בניכם קישר,

מילא אתכם ברוב אושר.

והנה החלטתם לכרות ברית עולמים,

להכריז נוכח כל העולם שלתמיד תהיו מאוחדים.

 

קן משותף, בצוותא אתם בונים,

שבו יש רק מקום לשיתוף, אחווה, רגעים קסומים.

מאחלים שכל יום חדש,

יהיה בחייכם רווי דבש.

 

שתביאו הרבה אושר לכל הסובבים,

שזוגיותכם היפה תמשך עד מאה ועשרים

ובעתיד ימלא את ביתכם צחוקם של ילדים.

המון ברכות גם להוריכם האהובים. 

ברכה לחתונה - דוגמה 7

 

________________ היקרים,

היום אתם באים בברית הנישואין.

מה שהחל לפני שנים כאהבת נעורים,

מקבל עתה גושפנקא לכל החיים.

 

שניכם אנשים נדירים ומוכשרים,

בעלי אין סוף כישרונות, יכולות וצבעים.

בתחילת הקשר הייתם עוד כמעט ילדים,

עכשיו הנכם בוגרים, לזוגיות אמת מוכנים.

 

עברתם כבר לאורך הדרך, לא מעט תחנות,

שהוכיחו לכם ולעולם, שכוונותיכם כנות.

שהקשר, שבניכם אט- אט נבנה,

ילווה אתכם גם הלאה, עד מאה ועשרים שנה.

 

מאחלים לכם זוגיות מוצלחת,

שתביאו למשפחה הרבה נחת.

אין סוף שנות אושר, וחברות,

שלעד יהיה זה קשר של איכות.

bottom of page