top of page

טופס הזמנה אישי
טופס זה נועד למילוי על ידי הלקוח. הוא מכיל את כל הפרטים הרלונטיים עבורי לצורך כתיבת הברכה. לא יעשה בפרטים הללו כל שימוש מעבר לכתיבת הברכה והם ישמרו בסודיות מלאה. אודה לכם על מילוי כל הפרטים בטופס, שכן הם עוזרים לי להענות לבקשתכם בצורה היעילה ביותר. אנא עשו זאת ביסודיות כדי שנוכל ביחד להשיג את המטרה. כתיבת ברכה אישית היא תהליך. ראשיתו הוא מילוי הטופס והמשכו כתיבת הברכה בידי. אנא, עשו זאת במועד. תודה על היענותכם ועל הרצון הטוב, אסתי.

טופס הזמנת ברכה

פרטי המזמין

פרטי האירוע

נא למלא בצורה חופשית כמה שיותר פרטים על החוגג, העזרו בנקודות הבאות:​​

  • תכונות אישיות בולטות: (לדוגמא-אנרגטי,ביישן,פטפטן,חרוץ אינטליגנטי וכד')

  • תכונות פיזיות בולטות (רצוי לצרף תמונה)

  • לימודים

  • תחביבים ותחומי עניין, כישורים בולטים

  • סיפורים משותפים וקוריוזים

  • חלומות, תקוות ושאיפות לעתיד

  • קרובי משפחה וחברים שמעוניינים שיוזכרו בברכה תוך פרוט קרבתם למבורך-              והפרטים אותם אתם רוצים להזכיר

  • הערות כלליות (כולל פרטי המברך גיל, מין, קרבה למבורך)

נשלח בהצלחה, תודה

bottom of page