top of page

ברכה לבר מצווה - דוגמה 3

מאור בננו היקר,

הנה אתה בר מצווה כבר,

נער מקסים ומתוק,

שיש בו חיוך וצחוק.


כקסם חלפה ילדותך,

ואתה פוסע עתה לעבר בגרותך.

ונעוריך מביאים גאווה לך,

ואנו שמחים ואוהבים אותך.


אתה מקור של רעננות בחיינו,

מביא תמיד חיוך לשפתינו.

בחוש ההומור המיוחד שבך,

אתה נוגע ללב כל מי שפוגש אותך.


אתה בן נעורים טיפוסי,

שחבריו עבורו הם דבר משמעותי.

מבלה עמם בים ובבריכה,

ובקניון השכונתי, רואה סרטים בהנאה.


נולדת לנו בין שתי בנות

וזה אומר שאחיותיך אותך מאוד מחבבות.

וגם אם אתה מציק קצת לפעמים,

זה נשאר כהומור בין אחים.


בלימודים מסתדר לגמרי לא רע,

ובמקצועות הריאליים נוחל הצלחה.

ואם נשאל אותך מה תרצה להיות,

עדין אינך יודע, יש לך עוד זמן לגדול ולגלות.


ועד שתגדל אנו רוצים תמיד שתהיה מאושר.

שתצמח בסביבה רוגעת ושקטה,

שתצליח להגשים את רצונך,

שתהיה תמיד שמח ומוקף באהבה.


אז קבל את ברכתנו מכל הלב,

ומצטרפים גם סבא יצחק וסבתא רבקה,

אחיותיך ענבל וגילי ואבא שמחה.

וכולנו אוהבים אותך

המאחלים לך תמיד- הצלחה!

bottom of page