top of page

ברכה לבר מצווה - דוגמה 5

כשהמון אנשים, מתאספים פה לכבודך,

החלטנו, להכריז עליך היום כבר- מצווה.

במסיבה נהדרת, מופלאה ויפה

אנו חוגגים היום את התבגרותך.


זהו מעבר משמעותי בגלגל החיים,

בפתח השער בין ילדות ונעורים.

ואתה שלך נתונה אהבתנו

נפרוש בפניך את כל ברכותינו:-


שתצליח בדרכך, שתהיה מאושר עם עצמך.

שתהא מוקף תמיד באהבה ותמיכה.

שתגיע לשיאים ותהנה מהישגים,

שתצמח למקום בו השלווה שוררת,

כחלק משגרה נהדרת.

שתסתובב בחיים עם חיוך על הפנים,

מאושר ושמח ,עד 120!

bottom of page