top of page

ברכה לבר מצווה - דוגמה 6

עומר- עלם חמודות מקסים,

עם בת צחוק וחיוך שובב בעיניים,

חוגג היום יג' שנים

ולאירוע זה בשמחה, כולנו שותפים.


ומה נאחל לו,

לזה הנער שיגדל:

שמסלול חייו, יהיה מרופד וקל.

שהשמים יהוו עבורו תקרת החלומות,

שיגשים את תקוותיו, ויגיע לכל הפסגות.


שבגרותו תיהיה נעימה כנעוריו,

שיצליח בחייו, בלימודיו

שיהנה מהחיים ויכייף עם החברים.

שיסב הרבה נחת לכל הסובבים,

וימשיך להיות בן, אח ונכד מדהים.


מזל-טוב עד 120

זאת באהבה אנחנו מאחלים.

bottom of page