top of page

בר מצווה בבית כנסת - טקס הנחת התפילין


ביצוע הנחת תפילין בבית הכנסת, נעשה רק בימי חול, ולאותם הורים שאינם בקיאים בכך, חשוב לדעת זאת. טקסים אלו נערכים בימי שני וחמישי בשבוע. גם זה הוא רגע של שיא מבחינת היהדות.


וגם אותם אנשים חילוניים, שהחליטו לערוך טקס זה, בטוחני שיתרגשו מאד למראה הבן עטוי הטלית והתפילין. יש משפחות המעבירות תפילין בירושה ויש הקונות אותן במיוחד עבור נער הבר מצווה. בכל אופן זהו שיא שיש להנציח אותו.


בניגוד לעלייה לתורה המתבצעת בשבת בלבד, וברוב בתי הכנסת (להוציא את הרפורמיים) אין מרשים לצלם בשטח בית הכנסת. כאן, כיוון שהטקס מתקיים ביום חול אפשר גם אפשר. הטקס הזה יצריך אתכם לקום בשעה 4.30 לפנות בוקר.

(כן, בהחלט שעה מוזרה), שכן הטקס הוא חלק מתפילת השחרית של יום חול.ולבוא לבית הכנסת בסביבות השעה 5 בבוקר, כך במרבית בתי הכנסת. 


כן גם הצלם יצטרף אליכם במשימה זו ויש להניח, שירטון מעט על המקצוע המוזר בו בחר. אך התוצאה שאחרי תצדיק את המאמץ. לטקס זה נהוג להטריח באמת, רק את המשפחה הכי קרובה, דהיינו הורים, ילדים ואם יש בנמצא סבא גם הוא מוזמן להנות ולהשתתף בעניין.בעתיד ישמשו התמונות מהטקס הזה, בסיס לסרט החתונה העתידי, אז תחייכו ותראו יפה,

כדאי לכם!

bottom of page