top of page

בר מצווה בבית כנסת - איך לומדים לטקס העלייה לתורה


בנכם הגיע למצוות ובחרתם, שיעלה לתורה בבית-הכנסת. 

עתה עולה השאלה הרלבנטית איך לומדים לקראת העלייה לתורה. זהו שלב חשוב לפני האירוע. היום, ככול שאנו מתקדמים, כך יש יותר אפשרויות. ישנם רבנים רבים, המופיעים אפילו "בדפי זהב" שישמחו ללמד את בנכם. במקומות אחרים זהו הרב או החזן מבית הכנסת עצמו שיעשו זאת. 


אני נתקלתי בשיטה חביבה, בה הרב מקליט את עצמו מבצע את הפרשה הנדונה, ומדריך גם כיצד יש לקרוא את ההפטרה, ולאחר מכן הנער, מתרגל זאת בבית, בזמנו החופשי. כך מצטמצם , מרווח הזמן הדרוש לעניין זה לפגישות ספורות בלבד, בהן הנער פוגש ב"מורה" לאחר שהתאמן כבר על קריאה נכונה, כולל הגייה נכונה של המילים, לפי הניגון הנדרש, באותה קהילה/עדה וכו'.וביחד הם בודקים, אם הגיע כבר לשליטה הנדרשת בעניין. יש כאלה שידרשו להם 3 פגישות בלבד. אחרים יזדקקו ל 10-13 מפגשים.לכן כדאי להתחיל בכל התהליך הזה מספר חודשים לפני המועד המתוכנן לעלייה לתורה.


ומה בנוגע לתשלום? - כל עדה, ורב נוהגים אחרת בעניין. אם הדבר חשוב לכם, בדקו זאת קודם. הכי פשוט לברר דרך חברים של הנער, אחים גדולים וחברי משפחה. איפה כדאי ללמוד ואצל מי.הכי חשוב זה לקחת טווח זמן של כמה חודשים לצורך הפרוייקט הזה. מנסיוני, כל העסק הזה מכניס ל"מהלך" לקראת הרגע הגדול, בר המצווה עצמו.


ובכן, בחרתם רב, בית כנסת ומדריך לקראת הטקס וכל שנותר לכם הוא להתארגן לקראתו.אם אינכם מבקרים קבועים בבית הכנסת, רצוי היה לבוא כמה פעמים במהלך החודשים הללו,למקום, כדי להתרשם ממנו, ללמוד איך הוא נערך הטקס במקום, מה משכו וכדומה. הכרות מוקדמת עם המסגרת ודרכי ההתנהלות שלה תועיל לכם מאד ביום בו יתרחש הטקס עצמו ותיהיו נרגשים מדי כדי לדעת כיצד לפעול. גם הכרות פיזית מוקדמת עם האתר תעזור לכם ביום המיועד.כולל תדרוך אורחים (חילוניים) המגיעים מרחוק בנוגע לחנייה.

bottom of page