top of page

 בר מצווה בבית כנסת - איך לתכנן את העליות לתורה בטקס?


לא כל אחד יודע, אך במהלך טקס העלייה לתורה, מתכבד הנער ואורחיו ב-7 עליות לתורה. בנושא זה, כמו באחרים, יש שוני בין בתי הכנסת ומנהגיהם, אך עדיין ניתן לומר בהכללה גורפת, שמתוך העליות, חלקן ניתנות למבקרים הקבועים בבית הכנסת, דהיינו אנשי הקהילה,שנמצאים שם בכל שבת. הענקת "עלייה" שכזאת היא מעין הענקת כבוד ורצוי לחלק את התפקיד הזה במידה.


לרוב נהוג להעניק עלייה אחת לנער, לאחיו, לאביו, לסבו לדודו וכן הלאה לבני משפחה קרובים אותם רוצים לעטר בכבוד הזה.


בבתי הכנסת האורתודוקסים , נהוג שמי שעולה לתורה, גם תורם מכספו לקהילה, וכיוון שהטקס נערך בשבת, אין עושים זאת בפועל בזמן התפילה, אלא לאחר צאת השבת. בקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, אין משלמים בפועל על עלייה לתורה, ואם מותר להעיר,ועל כך גאוותם. הורי חתן הבר מצווה, משלמים מראש סכום כסף הגון, עבור כל מכלולי הטקס וזה כולל את לימוד נער הבר מצווה , לקראת טקס העלייה לתורה והעליות שבתוכו. כדאי, שתשקיעו קצת מחשבה לפני, מי מבני משפחה וחברים יזכה לכבוד הזה ורצוי ולזכור לחלק זאת בצורה שוויונית, כך שאף אחד לא יצא נפגע.


דעו לכם, זירת האירועים וכיבודים, היא מקום שקל מאד לטעות בו ביחסי אנוש, בשל הלחץ שנמצאים בו בזמן האירוע ולכן לפעמים יש "נפגעים" ורצוי ועדיף לחשוב על הכול מראש, כדי למנוע מצבים לא נעימים אחר-כך. ומאידך, יש גם לזכור שיש בסך הכול 7 עליות ואין מצב שכל מי שנמצא ורוצה יוכל להשתתף בטקס באותה המידה.

bottom of page