top of page

בר מצווה בבית כנסת - האם צריך להביא מתנה?


לא כולם סבורים, כי יש להביא מתנה לטקס הדתי, שכן במרבית המקרים, אותם אורחים עצמם יהיו אורחי המסיבה, שתיערך במועד מאוחר יותר. אך מי שמרגיש צורך לפרגן לנער, על מפגן האומץ והיכולת לעמוד בפני קהל ולקרוא דבר תורה, בהחלט מוזמן לעשות זאת.בקהילה הדתית יש שיביאו חומש או כל דבר אחר, המתאים לדעתם למטרה זו.


מי שאינו רואה עצמו דתי, יכול להביא נר למשל- ועליו כתוב "לבר המצווה",ספר או כל דבר אחר, שהוא שונה מהמתנות הרגילות שאנו נותנים. כוונתי היא שתהא המתנה הזו עם איזשהו ערך מוסף רוחני, מעבר למתנות הרגילות האחרות שנהוג לתת.


חשוב אף יותר מהמתנה, היא הברכה לבר המצווה, לטקס זה. חשוב לכתוב דברים של טעם, של פירגון של אהבה, לנער שעמד במשימה ולמשפחתו.


במקרה ויש אורחים, שהוזמנו לשני האירועים, דהיינו בית כנסת ואולם ויוכלו להגיע רק לבית הכנסת, אפשר להביא גם מתנה גשמית יותר, כגון צ'ק אך חשוב כמובן לעשות זאת במעטפה סגורה היטב, וכמובן להוסיף את הברכה לנער הבר מצווה. האמינו לי המתנות האלה, הן היותר נחשבות, משום שכאן הן לרוב בודדות ולא חלקיק מתוך "המון מתנות".


וכתמיד אותה עצה, כתבו ברכה מרגשת ויפה לחתן הבר מצווה, שמבטאת את התרגשותכם. אם תתקשו בכך פנו לכותבי ברכות מקצועיות כמוני.

bottom of page