top of page

דרשה לבת מצווה – דוגמה 2

ברצוני להודות לכם, להריע,

על שזיכיתם אותי באושר הגדול הזה,

אני מרגישה ככוכבת במחזה!


אז תודה לכל אחת ואחד באופן אישי,

אני שמחה היום באופן ממשי.

הופכת רשמית לנערת בת מצווה,

גיל הנעורים הרי הוא בא!


זה פרק של שינוי וצמיחה,

לקראתו אני כבר לגמרי מוכנה.

מקווה, להביא נחת להורים ולסביבה,

ליהנות ולמצות כל שנייה.

ושוב לכולכם תודה!

bottom of page