top of page

דרשה לבת מצווה – דוגמה 4

הגעתי לגיל שתיים עשרה שנים,

לגיל בו בת מצווה חוגגים.

תודה לכולכם, שבחגיגה שלי אתם נוכחים.


והעובדה, שהגעתי לזה המעמד,

עושה אותו לחשוב ומיוחד.

וכידוע לכם במקורות,

זהו גם גיל המצוות.


ועתה כשדף חדש בחיי נפתח בפניי,

מן הראוי להודות להוריי.

מי שגידלו אותי בהרבה אהבה ונתינה,

תבוא עליהם היום הברכה.


רוצה לומר גם תודה לסבים ולסבתות.

אתם בחיי חשובים מאוד.

אתם הבסיס ממנו אני צומחת,

מקווה, להרוות אתכם בהרבה נחת.


ובמלים אלו הייתי רוצה לסכם את הדרשה,

לומר תודה לכל מי שפה נמצא.

להביע משאלה, לחיים טובים ומאושרים

מאחלת לכולכם, ערב טוב ונעים!

bottom of page