top of page

דרשה לבת מצווה – דוגמה 8

כל אחד חווה מעברים בחייו,

עובר לו דף ועוד דף.

עכשיו זה הזמן שלי,

את בת המצווה חוגגת אני.


אז אני כעת בגיל הנעורים,

שלב של לקיחת אחריות, כך אומרים.

צמיחה, גדילה התבגרות,

מעצבת כעת את האישיות.


רוצה לגדול מאושרת ושמחה.

להביא נחת לכל הסביבה.

להיות לכם למקור גאווה.

מודה לכולכם, אוהבת במידה רבה.

bottom of page