top of page

דרשה לבר מצווה – דוגמה 5

שלום לחברים, שלום לאורחים

שלום לכל מי שכאן נוכחים.


הערב הגעתם להיות כאן איתי,

להיות חלק משמחתי.

כן גם אני בר מצווה חוגג,

וזהו רגע מיוחד בהחלט.


מודע אני לשלב המעבר בחיים,

כששערי הילדות מאחורי נסגרים.

ואני פוסע, עדין לא בביטחה,

לשלב בחיים, לצעד הבא.


אז בואו נסקור את מה שהיה-

היה גנון וגן ילדים,

ושנות בית הספר, וגם קצת לימודים

ובעיקר בילוי משמעותי עם החברים.


ועתה שאני מעט יותר בוגר,

על דבר אחד לא אוותר,

על הרצון להכריז בקול ולא בדממה,

שהנה גם אני בר מצווה.


ולהודות לכל אותם אנשים יקרים,

שעבורי כה רבות עושים.

ראשית ההורים, ואחריהם האחים

כל אותם אלה שבאהבה אותי עוטפים.

שאלמלא הם לא הייתי מה שאני,

ורק בזכותם אני יכול לצמוח ולהמריא.


אז מכל הלב לכם תודה,

ושנפגש בשמחה באירוע המשפחתי הבא!

bottom of page