top of page

דרשה לבר מצווה

        

 אירוע בר המצווה של בנכם עוד מעט מגיע,

צריך להכין לו דרשה ואין מושיע!

הזמן קצר והמלאכה מרובה,

מה לעשות, כיצד להכין דרשה?

         

 אני אעשה זאת עבורכם בשמחה,

ניסיוני רב והתוצאה מעולה.

אכתוב דרשה אישית שתשקף רק אותו,

שישמח להיזכר בה גם בבגרותו!

         

  שירגיש עמה נוח, ללא מבוכה

וכל מי שיאזין, יאמר, שבכישרון רב נכתבה.

הוא ירגש גם את כל האורחים

להאזין לה יהיה מכובד ונעים!

דוגמאות לדרשות לבר מצווה שהוכנו ללקוחות
(מפורסמות באישורם )

 
דרשה לבר מצווה
bottom of page