top of page

דרשה לבר מצווה – דוגמה 8

על פי היהדות בן 13 הופך לנער.

לגיל הנעורים פותח את השער.

יכול במניין להימנות.

נדרש לעמוד בעול מצוות.

וזה בדיוק השלב בחיים,

בו כולנו הערב נמצאים.


אז זו מהות החגיגה,

גיל הנעורים, הנה אני בא!

עומד לצמוח ולגלות עולם,

מברך את כל מה, שכאן קיים.


מודה לאל על זו החגיגה

ולכל מי שהגיע באמת תודה!

גם המשפחה וההורים,

שתהיו כולם תמיד מבורכים!

bottom of page