top of page

בר מצווה בבית הכנסת - טקס קבלת השבת שלפניו


בקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, נהוג לערוך טקס קבלת שבת ביום שישי לקראת ערב לפני כניסת השבת. בטקס זה , נהוג להעניק כבוד מיוחד לנער הבר מצווה ולמשפחתו.


הנער מקבל תפקידים מוגדרים כגון, פתיחת ארון הקודש ועוד. הנער ואמו נקראים להדליק יחדיו את נרות השבת. ויש עוד פונקציות ותפקידים נוספים,שאותם עושה הנער במהלך הטקס. בניגוד לקהילה האורתודוקסית, כאן יושבת המשפחה כולה ביחד, ונהוג להזמין לאירוע זה את בני המשפחה הקרובים ביותר, כדי שיבואו ויפרגנו לנער. מדובר במעגל הקרוב ביותר, ואלה גם אותם אנשים שיבואו אחר כך לעלייה לתורה שמתקיימת בשבת בבוקר.


בתום התפילה, יערך הקידוש המסורתי, ברוב עם.נער הבר מצווה יקבל את התפקיד של שותה כוס היין הראשון וכן, הוא יקבל את תפקיד בציעת החלה, ואכילתה, כסגולה, למזל ולברכה. בקהילות מסויימות ישנו יציע, ממנו אפשר לצלם. שכן, גם בקהילה הרפורמית אין זה נהוג לצלם בתוך האולם עצמו במהלך התפילה.


ישנם נערים, המקבלים תפקיד מסויים , במהלך התפילה ומורשים להוביל חלק ממנה. זהו כבוד נוסף לו זוכה נער הבר מצווה. חלקם אף קוראים דרשה, קצרה במהלך טקס זה. בשונה, מהדרשות המוקראות בחגיגת בר המצווה, הדרשה הזו תמציתית ובעיקר מודה להורים , ובמהלכה מבטא הנער את הבנתו, כי הוא עתיד להיכנס בעול תורה ומצוות.


מי שיש לו כישורי כתיבה עצמיים יוכל לעשות זאת בעצמו. אחרים, מוטב להם שיפנו לכותב מקצועי, כמוני, שיכתוב זאת עבורם בצורה הטובה והנכונה ביותר לאירוע זה.יש מקרים בהם גם הורי הנער קוראים לו ברכה שהוכנה מראש.

bottom of page