top of page

ברכה לבת מצווה - דוגמה 4

הזמן לו סובב כגלגל ענק,

החיים הם מסלול, לא משחק.

שלב ועוד שלב רבים השינויים,

הנה בת מצווה, לך פה חוגגים.


זוכרים את מתיקותך, כתינוקת לפני שנים,

את ילדותך ובילויינו בגן המשחקים.

הנה כה מהר חלפו השנים

ולך בת מצווה הערב אנו פה חוגגים.


מאחלים לך בחייך, ביטחון הנאה ובריאות,

שלכל שתעשי, תהיה משמעות.

תביאי לנו נחת רבה,

אהבתנו לך לנצח נתונה.

bottom of page