top of page

ברכות לבת מצווה

        

בתכם כבר כמעט נערה,

חגיגת בת המצווה נמצאת מעבר לפינה.

אתם עמוסי רגשות ומוצפים,

לכתוב לה ברכה הנכם רוצים

ולפתע מגלים, שאין לכם מילים!

         

אעשה זאת עבורכם, בשמחה והנאה,

מאחורי כישרון, ניסיון וידיעה.

         

אכתוב אותה בדיוק כפי, שהייתם רוצים,

ברכה כזו, שתרגש ותיזכר גם אחרי שנים.

אני והמקלדת לפנייתכם כבר מחכים.

דוגמאות לברכות לבת מצווה שהוכנו ללקוחות

(מפורסמות באישורם )

bottom of page