top of page

ברכה לבת מצווה - דוגמה 9

יקרה שלנו,

הנה הגעת לגיל מצוות,

עשירה בלמידה וחוויות.

בדרך צפויות לך עוד תחנות רבות,

את צפונות העולם נותר לך לגלות.


גיל מצוות הוא שלב מעבר, בין מה שהיה לעתיד,

ללבנו תהיי יקרה תמיד.

נמשיך לתמוך ולעודד לאורך הדרך,

עד מאה ועשרים בערך.


מאחלים לך הערב הרבה הנאה,

הרי את פה כל השמחה.

שתהיי מאושרת תמיד ובריאה,

בשבילנו את מתנה נפלאה.

bottom of page